Jan van Eyck terug in Den Haag

Tentoonstelling 25 februari t/m 11 maart 2012

Museum Meermanno in Den Haag krijgt van het Louvre gedurende twee weken(!) en onder strenge condities een unieke ingekleurde vroeg 15de-eeuwse tekening die Chavannes-Mazel, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de UvA, na diepgaand onderzoek toeschrijft aan Jan van Eyck, in bruikleen. Er worden wereldwijd ongeveer dertig schilderijen en tekeningen aan Jan van Eyck toegeschreven. Deze tekening is het enige ingekleurde werk op papier. In de tentoonstelling wordt tevens het zeer geavanceerde technisch onderzoek toegelicht, dat onder leiding van Professor Chavannes-Mazel werd uitgevoerd naar deze bijzondere tekening van Jan van Eyck.

Oudste tekening van Den Haag
De tekening van Van Eyck blijkt tevens de oudst bekende afbeelding van Den Haag te zijn. De tekening wordt op de tentoonstelling gefl ankeerd door de tot voor kort oudst bekende afbeelding van het Binnenhof (1489), archiefstukken die bewijzen dat Van Eyck tussen 1420 en 1425 in Den Haag woonde en diverse middeleeuwse verluchte handschriften in de stijl van Van Eyck uit de rijke internationale collectie van Museum Meermanno.

Lezingen door experts
Op 10 en 11 maart 2012 organiseert het museum in samenwerking met de Stichting Art, Books and Collections en de Universiteit van Amsterdam een middag over dit onderwerp met Anne van Egmond (UvA), Geert Van der Snickt (Universiteit Antwerpen), Linda IJpelaar (UvA) en Claudine Chavannes-Mazel (UvA).
Voor meer informatie zie: Lezingen Van Eyck.

Gedurende de tentoonstelling worden luxe diners en borrelarrangementen in middeleeuwse sfeer georganiseerd. Zie voor meer informatie: Arrangementen Van Eyck.

Vanwege de verwachte drukte is het museum van 25 februari t/m 11 maart 2012 van 11.00 tot 17.00 uur geopend (maandagen gesloten). Op woensdag t/m vrijdag is het museum geopend van 11.00 tot 20.00 uur.


Disclaimer
We are fully aware that Google translation is not flawless for every text or language. Still it is better than nothing. Google keeps on improving on the translation, faster than we can do that. Over time we will add manual translations for English to the pages.