19 oktober 2001 t/m 3 februari 2002
75 jaar Best Verzorgde Boeken

Donderdag 18 oktober heeft grafisch ontwerpster Irma Boom in Literair Theater Branoul de tentoonstelling ’75 jaar Best Verzorgde Boeken’ geopend. De tentoonstelling loopt van 19 oktober 2001 t/m 3 februari 2002. Nederland was indertijd het eerste land in Europa dat de beoordeling van het uiterlijk van het boek ter hand nam door jaarlijks een jury van vakgenoten uit de uitgeverij, de grafische vormgeving en de grafische industrie vijftig ‘best verzorgde boeken’ te laten kiezen.

De expositie geeft aan de hand van de bekroonde boeken uit de jaren 1925, 1962 en 1986 een indruk van de ‘best verzorgde boeken’ van de afgelopen 75 jaar. Deze drie jaren geven een beeld van deze geschiedenis die zich afspeelde tussen: 1925-1931, 1947-1970 en 1986-heden. Vanwege onenigheid over de selectiecriteria, de Tweede Wereldoorlog en gebrek aan geld werden in de tussenliggende jaren geen boeken bekroond. Behalve de bekroonde boeken uit bovengenoemde drie jaren is er nog meer te zien. Enkele tientallen mensen die op een of andere wijze beroepsmatig met het boek te maken hebben, onder wie Wim Crouwel, Bram de Does en Lisa Kuitert, dragen hun persoonlijke twee best verzorgde boeken voor. De boeken zullen met de toelichting onderdeel uitmaken van de tentoonstelling. In het souterrain ten slotte kan de bezoeker de volledige keuze over het jaar 2000 bekijken die eerder dit jaar in het Stedelijk Museum werd getoond.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met een historisch essay over de geschiedenis van 75 jaar ‘best verzorgde boeken’ in Nederland, geschreven door Koosje Sierman, sinds vele jaren publiciste op het gebied van de boekvormgeving. In het boekje is een bibliografie opgenomen van alle best verzorgde boeken uit de periode 1925-2000. Het zal daarmee een onmisbaar naslagwerk voor alle boekenliefhebbers in en buiten Nederland worden. Het boekje wordt uitgegeven door de Grafische Cultuurstichting te Amstelveen en kost ƒ 19,90 (€ 9,-).