2008
In het souterrain: De Best Verzorgde Boeken 2008

Dit jaar was het de vijftigste maal dat een vakjury een selectie samenstelde van de Best Verzorgde Boeken van Nederland.

De Stichting De Best Verzorgde Boeken wenst jaarlijks minimaal dertig en maximaal drieëndertig uitgaven (boeken) uit te verkiezen, die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie; de verhouding tussen vorm en inhoud wordt hierbij in aanmerking genomen.

De Stichting wil met deze uitverkiezing nationaal en internationaal de aandacht en de waardering bevorderen voor de cultuur van de boekverzorging en het Nederlandse boek als fysiek product. Ook wil zij met deze uitverkiezing uitgevers en andere opdrachtgevers stimuleren om meer aandacht te besteden aan de vormgeving en de technische productie van hun uitgaven.