Museum Meermanno fors gekort door Raad voor Cultuur ondanks succesvol beleid

Persbericht Den Haag, 22 mei 2012

Museum Meermanno is teleurgesteld in het advies van de Raad voor Cultuur. De Raad stelt dat het museum niet belangrijk genoeg is voor een zelfstandig bestaan en dat de ambities onrealistisch zijn. De Raad eist dat Meermanno op zeer korte termijn tot nauwere samenwerking met het Letterkundig Museum komt, en legt beide musea een korting op van 25 %. Komen Meermanno en het Letterkundig Museum er niet uit, dan ziet de Raad geen toekomst voor de twee musea. Museum Meermanno is een groot voorstander van samenwerking en was vorig jaar al begonnen met het onderzoek naar een intensievere samenwerking wat betreft de publieksfunctie met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, en ook met het Letterkundig Museum. De vraag van de Raad voor Cultuur om alleen met het Letterkundig Museum dit traject in te zetten, is wat Museum Meermanno betreft dan ook te beperkt.

Bestaansrecht heeft het oudste boekenmuseum ter wereld al sinds 1852. De collectie heeft vele topstukken. Het is een collectie van internationaal belang, getuige ook de onmiddellijke wens tot samenwerking en onderzoek van internationale instellingen.

Het museum betwist het argument van onrealistisch beleid. Het sinds twee jaar ingezette nieuwe beleid resulteerde tot nu toe in een enorme groei wat betreft bezoekers (een ruime verdubbeling), eigen inkomsten (24,6%) en naamsbekendheid. De beoogde targets voor 2012 blijken gezien de meest recente cijfers niet alleen gehaald te worden, maar zelfs overtroffen. Het beleid is dus wel degelijk realistisch en meetbaar en getuigt van goed cultureel ondernemerschap. Het beleid wordt bovendien positief beoordeeld door donateurs, fondsen en bedrijfsleven getuige de substantiële bijdragen aan het museum.

Ook kreeg het museum eind vorig jaar een uitstekende beoordeling van de Visitatiecommissie, bestaande uit Ellen Vogelaar, Diederik Laman Trip, Gerlach Cerfontaine en Maria Gregoria. Deze commissie hield het museum in opdracht van de minister van OCW op zakelijk en commercieel, inhoudelijk en organisatorisch gebied grondig tegen het licht en legde hun bevindingen vast in een zeer positief rapport.

Samenwerking met andere musea en culturele instellingen, universiteiten en academies werpt reeds zijn vruchten af. Het betekent dat er betere tentoonstellingen mogelijk worden, voor een groter publiek, meer onderzoek naar de collectie enzovoorts. Samenwerking met het Letterkundig Museum kan veel opleveren, op het gebied van bijvoorbeeld presentaties (de enige samenwerking die de Raad noemt), maar nimmer een besparing van één miljoen euro zonder aan functionaliteit in te boeten.

Het is moeilijk te accepteren dat de Raad voor Cultuur een bewezen succesvol nieuw beleid van Museum Meermanno op het gebied van samenwerking, eigen inkomsten en forse bezoekersgroei afstraft met deze enorme bezuiniging van 25%!

Voor meer informatie: Maartje de Haan, directeur, dehaan@meermanno.nl of 06 54 72 28 77 of Aafke Boerma, pr/marketing, boerma@meermanno.nl of 06 23 63 71 01Museum Meermanno in Den Haag. Foto: Theo de Nooij