Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, diplomaat in zeventiende-eeuws Istanbul

Tentoonstelling in Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag van 16 december 2012 t/m 3 maart 2013

Tentoonstelling
Museum Meermanno en de Universiteit Leiden slaan de handen ineen voor een bijzonder project ter viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Voor het eerst in lange tijd zal een fraaie collectie oosterse handschriften voor een breed publiek getoond worden. De handschriften werden halverwege de zeventiende eeuw verzameld door Levinus Warner (ca. 1618-1665), ambassadeur voor de Nederlandse Republiek in Istanbul.

Boekenverzamelaar en diplomaat
Met ‘Turcksche boucken’ volgt Museum Meermanno de carrière van Warner vanuit het perspectief van de boekenverzamelaar, van zijn studententijd in Leiden tot aan zijn vroege overlijden in Istanbul in 1665. Deze diplomaat kreeg in 1655 de opdracht om de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen aan het hof van de sultan van het Osmaanse rijk. Hij was zeer geïnteresseerd in de talen en culturen van het Midden-Oosten en bracht een enorme collectie handschriften bijeen die hij na zijn dood aan de universiteit van Leiden legateerde, de plaats waar hij oosterse talen had gestudeerd. Deze handschriften worden zelden geëxposeerd en zijn nooit meer in Turkije te zien geweest.

Daarnaast laat de expositie met behulp van originele documenten en ‘oosterse’ illustraties van graveurs als Jan Luyken zien hoe Warner als diplomaat leefde en hoe westerlingen in die tijd tegen Istanbul aankeken. Hierdoor krijgt de bezoeker een zeer levendig beeld van het intellectuele en diplomatieke klimaat in Istanbul in de zeventiende eeuw en hoe de betrekkingen tussen Nederland en Turkije in die tijd gestalte kregen.

Catalogus en educatie
Naast conservator Arnoud Vrolijk bestaat het kernteam voor dit project uit Jan Schmidt, universitair docent Turks aan de Universiteit Leiden, en Karin Scheper, Nederlands enige expert op het gebied van islamitische boekbanden en restaurator bij Universitaire Bibliotheken Leiden. Samen zijn zij ook de auteurs van de rijk geïllustreerde, wetenschappelijke tentoonstellingscatalogus die voor een breed publiek toegankelijk is (Uitgeverij Lecturis, prijs: 34,50 euro). Een uitgebreid educatief programma begeleidt de tentoonstelling.

Symposium
Voorafgaand aan de tentoonstelling organiseert Jan Schmidt op 14 december op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een internationaal wetenschappelijk symposium over de geschiedenis en de letteren van het Osmaanse Rijk in de zeventiende eeuw, waarvoor sprekers zijn uitgenodigd uit Nederland, Turkije, Groot-Brittannië, Hongarije en de Verenigde Staten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over tentoonstelling en boek: Aafke Boerma, pr/marketing Museum Meermanno, boerma@meermanno.nl, tel. 06 23637101, en Arnoud Vrolijk, Universitaire Bibliotheken Leiden (Bijzondere Collecties), a.j.m.vrolijk@library.leidenuniv.nl, tel. 071 5272867