Symposium: Een wereld van verzamelaars en geleerden

Op 23 november vindt in het museum de presentatie plaats van de lang verwachte publicatie Een wereld van verzamelaars en geleerden. Gerard en Johan Meerman, Willem van Westreenen en Pieter van Damme en hun familiearchieven in het Museum Meermanno-Westreenianum.

In dit boek vindt men biografische artikelen en bibliografieën van de genoemde archiefvormers. Van Johan Meerman is tevens een autobiografie opgenomen die niet eerder in druk verscheen. Kern van het boek vormen diverse toegangen op de familiearchieven. De archieven zijn van groot belang voor de kennis van het leven en werken van deze verzamelaars en geleerden, het tijdsgewricht waarin zij leefden, en de collecties die zij tot stand brachten.

Naar aanleiding van de publicatie vindt die dag in het museum een symposium plaats waarop door zes deskundigen aandacht zal worden geschonken aan diverse aspecten van deelverzamelingen van het museum, zoals de Egyptische collectie, de Grieks-Romeinse collectie, de middeleeuwse schilderkunst en de portretten, de handschriften, de gedrukte werken na 1540 en uiteraard de familiearchieven.

Programma:

10.00-10.30 ontvangst met koffie/thee

10.30-10.35 welkomstwoord van Maartje de Haan, directeur

10.35-10.40 dr. Ad Leerintveld (KB) licht het programma toe

10.40-11.10 prof.dr. Maarten Raven (RMO) over de Egyptische collectie

11.10-11.40 prof.dr. Ruurd Halbertsma (RMO)’ Méditerranée in Den Haag: de klassieke collecties van de baron’

11.40-12.00 prof.dr. Rudi Ekkart (RKD) over de vroege schilderkunst

12.00-12.15 gelegenheid voor discussie en vragen

12.15-13.15 lunch

13.15-13.45 dr. Martine Meuwese (RUU) over de collectie middeleeuwse handschriften

13.45-14.15 dr. Willem Heijting (oud-conservator bij de Bijzondere collecties van de UB VU) over de collectie gedrukte werken van 1540-1850

14.15-14.30 gelegenheid voor discussie en vragen

14.30-15.00 koffie/ thee

15.00-15.30 Jos van Heel, de familiearchieven als bron van kennis over de collectie, gevolgd door de aanbieding van de eerste exemplaren van Een wereld van verzamelaars en geleerden

15.30-15.45 prof.dr. Rudi Ekkart over de familieportretten in het museum

16.00 Feestelijk onthulling van een nieuw verworven portret

16.30-18.00 afsluitende borrel

Reserveren via: aanmelden@meermanno.nl of telefonisch via Pauline van Gulik, tel. 070 3462700.

Kosten, incl. thee, koffie, lunch en borrel: € 75,-

Kosten voor programmadeel (keuze uit deel 1: 10.00-13.15 of deel 2: 13.15-18.00) € 37,50
Studenten op vertoon van studentenpas: € 37,50

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 611459 o.v.v. symposium 23 november. Zodra uw betaling binnen is, is uw inschrijving geldig.