Najaarsbijeenkomst E. du Perron Genootschap

‘Du Perron en de Indische letterkunde’ is het thema van deze najaarsbijeenkomst, die in Den Haag plaatsvindt en wel in de sfeervolle leeszaal van Museum Meermanno, het huis van het boek.

Het museum is geopend vanaf 12.00 uur. Kom wat eerder en bekijk het museum. Het is de voorlaatste dag van de ‘Internationale Papier Biënnale Rijswijk 2012’, waarbij Meermanno boeken en letters van internationale kunstenaars toont en spectaculaire installaties, films en kunstwerken. Op straat ziet u aan de gevel al een installatie van Alicia Martin: een gestolde stroom van honderden boeken.

Aanvang: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Einde: 17.00 uur.

Programma - Bert Paasman spreekt over Du Perron als bloemlezer, toegespitst op ‘De muze van Jan Companjie’, het niet-gepubliceerde vervolg en de plannen voor het derde deel. Paasman is emeritus hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

- Alfred Birney belicht Du Perrons plaats in de Indische letterkunde in relatie tot andere Indische schrijvers, zoals Multatuli, Daum en Couperus. Birney is schrijver en essayist. In 2012 verscheen zijn essay De dubieuzen, als vervolg op de bloemlezing Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren (1998) en Yournael van Cyberney (2001). Alfred Birney stelt hierin onder meer het gebrek aan kennis van Nederland van de eigen koloniale geschiedenis aan de kaak via voorbeelden uit boeken van vergeten schrijvers uit de koloniale letteren.

- borrel

Adres: Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag, tel. 070-34 62 700, www.meermanno.nl.

Meld u zich s.v.p. voor 15 november aan bij info@edpg.nl en neem uw Museumjaarkaart mee!

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom!