Boek zoekt vrouw, man en bedrijf: Meermanno vraagt opnieuw uw steun

Museum Meermanno | Huis van het boek, het oudste boekenmuseum ter wereld, vraagt opnieuw uw steun. Zoals nu bekend is geworden, krijgen alle culturele instellingen per 1 januari 2013 te maken met forse bezuinigingen. Voor Museum Meermanno | Huis van het boek geldt dat het 25% gekort zal worden op de exploitatiekosten.

Ook voor Museum Meermanno geldt dat zijn voortbestaan mede afhankelijk is van inkomsten van particulieren, fondsen en bedrijven. Wij willen u daarom vragen mee te strijden voor het behoud van het museum door deel te nemen aan één van de onderstaande acties. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het bestemmingsfonds ‘Boekengeluk’, dat tot doel heeft de zichtbaarheid van het museum te verbeteren en de collectie in stand te houden.

Adoptieprogramma ‘Boek zoekt vrouw’

Om ook dit jaar aan de inkomstennorm te kunnen voldoen, continueert Museum Meermanno de actie ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf’. Boekenliefhebbers kunnen een boek uit de collectie adopteren. Zie voor meer informatie over deze actie: Boek zoekt vrouw .

Schenken en nalaten

Wie een specifieke bestemming zoekt voor zijn financiële middelen, zijn bijzondere boeken of andere verzamelobjecten, die kan het museum ondersteunen met een schenking, legaat, een fonds op naam, etc. Voor meer informatie zie: Schenken en nalaten .

Fiscale aspecten Museum Meermanno heeft de zgn. ‘ANBI status’ en is door de Belastingdienst erkend als Culturele Instelling. In het kader van de Geefwet, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, kan het schenken aan Museum Meermanno de donateur een aanzienlijke aftrekpost opleveren.

Mogen wij u vragen het museum te steunen op een wijze die u het meest geschikt acht? We zouden u hiervoor zeer dankbaar zijn: u helpt mee het museum te behouden voor de toekomst. Het ING-bankrekeningnummer van Museum Meermanno te Den Haag is: NL 62 INGB 0000 611459.

Rickey Tax, waarnemend directeur

Contact

Voor vragen over de actie ‘Boek zoekt vrouw’, kunt u contact opnemen met Aafke Boerma, pr/markering, 070-3462700, of boekzoekt@meermanno.nl.