Verzoek van de directeur: Strijd voor Museum Meermanno!

Museum Meermanno | Huis van het boek, het oudste boekenmuseum ter wereld, vraagt uw steun. Per 1 januari 2013 zijn er forse bezuinigingen doorgevoerd. Voor Museum Meermanno | Huis van het boek geldt dat het met 25% is gekort op de exploitatiekosten.

Net als vele andere culturele instellingen geldt voor Museum Meermanno dat zijn voortbestaan mede afhankelijk is van inkomsten van particulieren, fondsen en bedrijven. Wij willen u daarom vragen mee te strijden voor het behoud van het museum door deel te nemen aan één van de onderstaande acties. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het bestemmingsfonds ‘Boekengeluk’, dat tot doel heeft de zichtbaarheid van het museum te verbeteren en de collectie in stand te houden.

Adoptieprogramma ‘Boek zoekt vrouw’
Om ook dit jaar aan de inkomstennorm te kunnen voldoen en om voort te kunnen gaan met de conserverings- en restauratiewerkzaamheden, continueert Museum Meermanno de actie ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf’. Boekenliefhebbers kunnen een boek uit de collectie adopteren. Zie voor meer informatie over deze actie: Boek zoekt vrouw .

Schenken en nalaten
Wie een specifieke bestemming zoekt voor zijn financiële middelen, zijn bijzondere boeken of andere verzamelobjecten, die kan het museum ondersteunen met een schenking, legaat, een fonds op naam, etc. Voor meer informatie zie: Schenken en nalaten .

Fiscale aspecten Museum Meermanno heeft de zgn. ‘ANBI status’ en is door de Belastingdienst erkend als Culturele Instelling. In het kader van de Geefwet, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, kan het schenken aan Museum Meermanno de donateur een aanzienlijke aftrekpost opleveren.

Mogen wij u vragen het museum te steunen op een wijze die u het meest geschikt acht? We zouden u hiervoor zeer dankbaar zijn: u helpt mee het museum te behouden voor de toekomst. Het ING-bankrekeningnummer van Museum Meermanno te Den Haag is: NL62INGB0000611459.

Rickey Tax, waarnemend directeur

Contact

• Voor vragen over de actie ‘Boek zoekt vrouw’, kunt u contact opnemen met Aafke Boerma, pr/marketing, 070-3462700, of boekzoekt@meermanno.nl.

• Voor inhoudelijke vragen of advies inzake schenken en nalaten kunt u contact opnemen met Rickey Tax, waarnemend directeur, 070-3462700 / 06-54722877, of tax@meermanno.nl.