Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

home


Van 24 februari t/m 21 mei 2017


NIEUWS

Museum Meermanno zoekt een nieuwe directeur

Voor het museum zoeken wij een ondernemende, slagvaardige en inspirerende directeur. 

DE FUNCTIE

U bent als directeur verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie; strategie, beleid, inhoudelijk, en beheer van gebouw, collecties, personeel en middelen. U legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. U vertaalt de visie van het vernieuwde Huis van het Boek, verwoord in het Activiteitenplan 2017-2020, op inspirerende wijze naar concrete tentoonstellingen, randprogrammering en educatieve activiteiten in het museum, online én in het gehele land. U doet dit met een innovatieve blik en in nauwe samenwerking met partners, in de eerste plaats met de Koninklijke Bibliotheek.

U zorgt ervoor dat de organisatie goed is toegerust om haar vernieuwde missie en taken uit te kunnen voeren. U bent schatbewaarder van de collecties van het museum. Lees meer.


NIEUWS


BEZOEK HET MUSEUM

Scholen
Museum Meermanno biedt educatieve programma’s aan voor het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook studenten zijn van harte welkom. Lees meer.

Groepen
Museum Meermanno biedt vele mogelijkheden voor uw groepsbezoek, van het volgen van een workshop tot een compleet verzorgd arrangement. Lees meer.

Kinderen
Ook voor kinderen is er in Museum Meermanno genoeg te beleven. Kom schrijven als een monnik of vier je verjaardag in Meermanno! Lees meer.


ZOEK ONLINE IN DE CATALOGUSTWITTER


BOEK VAN DE MAAND


Luister naar de Museum Meermanno Tour!


Lees hier nieuwsbrief Museum Meermanno!

Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Stuurt u dan een mailtje naar online@meermanno.nl