Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Archief Helmut Salden

ARCHIEF HELMUT SALDEN

Archief Helmut Salden

Archief Helmut Salden

‘Mijn behoefte aan ordening en subtiliteit in mijn werk’, zei Helmut Salden ooit, ‘komt voort uit de chaos in mijn leven.’

Helmut Salden (1910-1996), die opgroeide in Essen in Duitsland, verliet zijn vaderland in 1933, na de machtsovername door Hitler. Na verblijf in Parijs, Mallorca en Zwitserland kwam hij, mede door toedoen van de dichter Hendrik Marsman, in Nederland terecht. Daar bracht Menno ter Braak hem in contact met Nederlandse uitgevers, die al snel wegliepen met zijn werk.

De Tweede Wereldoorlog bracht voor Salden: onderduiken, arrestatie, terdoodveroordeling wegens dienstweigering, begenadiging tot tuchthuisstraf, deportatie, opsluiting in diverse concentratiekampen en bevrijding door de Russen.

Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland, waar hij – met zijn behoefte aan ordening en subtiliteit – een gevierd boekontwerper werd. Hij werkte in totaal voor 65 uitgevers. Het meeste werk verzette hij voor De Arbeiderspers (258 titels, plus 2 tijdschriften), Van Oorschot (181 titels, waaronder de Russische Bibliotheek), Stols (86 titels, plus 1 tijdschrift) en uitgeverij Contact (75 titels, plus 2 tijdschriften).

Saldens werk werd vele malen tentoongesteld en bekroond. Hij verwierf tweemaal een staatsprijs, in 1949 voor het verzameld werk van Menno ter Braak en in 1952 voor dat van J.H. Leopold. In 1954 ontving hij de H.N. Werkmanprijs van de gemeente Amsterdam voor het verzameld werk van Paul van Ostaijen. Na nog diverse buitenlandse prijzen ontving hij in 1994 de oeuvreprijs van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Vanaf het begin van de jaren tachtig nam Salden geen opdrachten meer aan, maar hij ging wel vaak in op ‘verzoeken’ en hij werkte tot de dag voor zijn dood. Het laatste wat hij maakte was een vignet voor de Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek.

In 1996 verwierf Museum Meermanno het complete archief van Helmut Salden.

Archief Helmut Salden

Archief Helmut Salden

Archief Helmut Salden

Archief Helmut Salden

Archief Helmut Salden

Archief Helmut Salden


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------