Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Boek zoekt vrouw, man en bedrijf


BOEK ZOEKT VROUW, MAN EN BEDRIJF


Boek zoekt vrouw, man en bedrijf

Het museum vraagt ook dit jaar uw steun. De afgelopen jaren hebben velen van u het museum gesteund door een boek uit de collectie te adopteren. Ondanks het feit dat het goed gaat met het museum, moet het museum extra geld werven ten behoeve van de collectie. Daarom vragen wij u nogmaals of u weer een boek wilt adopteren. De opbrengst van de actie en andere schenkingen wordt gestort in een fonds dat ‘Boekengeluk’ heet. Hieruit zullen diverse conserverings- en restauratieprojecten worden gefinancierd.

Hoe doet u mee aan de actie?

Een particulier, instelling of bedrijf adopteert voor een bepaald bedrag een boek uit de collectie van het museum. Deze donateur kiest (al dan niet met hulp van het hoofd collectie) een boek uit de collectie van het museum waar zijn of haar persoonlijke voorkeur naar uitgaat: handschrift, incunabel, of gedrukt boek uit de oude of moderne collectie (private press, kunstenaarsboek, etc.).

Doet u ook mee? Kijk dan hier voor het overzicht van de te adopteren boeken. 

45774-logo-b-zkt-v-png.jpg
45846-rijmbijbel.jpg

Wat is conservering en restauratie?

Museum Meermanno herbergt een schat aan boeken, archieven, brieven, exlibris en kleingrafiek. Veel van dit materiaal is inmiddels verantwoord verpakt en geborgen. Toch blijft er onderhoud nodig.

Zo worden nieuw verworven archivalia schoongemaakt en verpakt in zuurvrije omslagen en dozen, en waar nodig door een papierrestaurator behandeld. Veel originele ontwerpen dateren immers uit het pre-digitale tijdperk en werden met de schaar en de lijmpot (of plakband) in elkaar gezet. Met het opdrogen van de lijm dreigt de integriteit van deze stukken verloren te gaan.

Daarnaast worden oudere en kwetsbare banden de komende jaren voorzien van een omslagdoos, om verdere achteruitgang van de conditie tegen te gaan.

Ook digitalisering van belangrijke objecten behoort tot conservering, omdat gedigitaliseerde boeken wereldwijd bestudeerd kunnen worden zonder fysiek geraadpleegd te hoeven worden.

Benieuwd wat het museum met uw donaties doet? Lees hier meer. 


Er zijn verschillende mogelijkheden

Vanaf € 50,- U adopteert een boek en ontvangt een certificaat waarin het museum u bedankt als donateur van zijn collectie.

Vanaf € 250,-  U adopteert een boek en ontvangt een certificaat waarin het museum u bedankt als donateur van zijn collectie. U ontvangt een uitnodiging voor een exclusieve bijeenkomst waarbij de conservator u het boek van uw keuze toont en een toelichting geeft op de conserveringswerkzaamheden. U ontvangt tevens de museumgids Boekengeluk of als die al in uw bezit is, een ander boek in overleg.

Vanaf € 1000,- euro adopteert u een boek en ontvangt u een certificaat waarin het museum u bedankt als donateur van zijn collectie. U ontvangt een uitnodiging voor een exclusieve bijeenkomst waarbij de conservator u het boek van uw keuze toont en een toelichting geeft op de conserveringswerkzaamheden. Ook krijgt u de mogelijkheid uw naam met foto en eventueel bedrijfslogo een jaar lang op de website van Museum Meermanno te publiceren met een link naar uw eigen website. U kunt dan ook uw motivatie voor de keuze van het boek geven. Tot slot ontvangt u een bijzondere, bibliofiele uitgave van het museum en de museumgids Boekengeluk.

Vanaf € 5000,- gelden dezelfde voordelen als bij een donatie van € 1000. In aanvulling daarop bespreken we graag met deze donateurs de mogelijkheden van een exclusieve (bedrijfs-)bijeenkomst met relaties in Museum Meermanno. Ook ontvangt u een fraaie, ingelijste prent van een afbeelding uit het door u gekozen boek.

Fiscale aspecten

47104-anbi.jpg

Omdat Museum Meermanno de ANBI-status heeft, zijn donaties aftrekbaar voor de belasting. Indien er sprake is van een tegenprestatie aan bedrijven, wordt BTW in rekening gebracht. Voor nadere informatie hieromtrent gelieve contact op te nemen met Sandra Bechtholt, directeur: bechtholt@meermanno.nl.

Contact

Heeft u vragen over deze actie mailt u dan naar boekzoekt@meermanno.nl of neem telefonisch contact op met Aafke Boerma (Tel) 070-3462700.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------