Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

BZV Atlas van Blaeu


ATLAS VAN BLAEU


Vraag iemand om een beroemde Nederlandse kaartenmaker te noemen en zijn antwoord is hoogstwaarschijnlijk: Blaeu. Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) verwierf in de 17de eeuw grote bekendheid met zijn kaarten, kaartboeken en atlassen. Zijn bedrijf werd overgenomen door zijn zoon Johannes Blaeu (1596-1673), die de uitgeverij tot ver buiten de Nederlandse grenzen bekend maakte.

Het beroemdste werk van Johannes Blaeu is zijn wereldatlas, die in een Latijnse, Nederlandse, Franse, Duitse en Spaanse versie verscheen. Museum Meermanno bezit een elfdelig exemplaar van de Latijnse versie, de Atlas Maior, met 600 kaarten van de toen bekende wereld. De delen verschenen tussen 1662 en 1665. Voordat de atlas werd ingebonden, werden er talrijke kaarten van andere herkomst aan toegevoegd.

Dit exemplaar is zo mooi omdat de kaarten zijn ingekleurd door Dirk Janz. van Santen. De bijbels en atlassen die Van Santen inkleurde (‘afzette’) waren geliefd als geschenken bij prinsen en koningen.

Johannes Blaeu, Atlas Major. Amsterdam, 1662-1665. [40 A 1-41 C 1]

45774-logo-b-zkt-v-png.jpg


Hoe doet u mee aan de actie?

Als u uw keuze gemaakt hebt voor een te adopteren boek, dan mailt u de volgende gegevens naar boekzoekt@meermanno.nl:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • titel van het boek
  • naamsvermelding zoals die op het certificaat moet komen (bijv. A. Jansen)
  • bedrag waar voor u wilt adopteren: € 50, € 250, € 1000, € 5000 of een bedrag naar keuze (vanaf € 50,-)
  • of u wel of niet een certificaat wilt ontvangen

Het aangegeven bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL62INGB0000611459 (iban) ten name van Museum Meermanno te Den Haag, o.v.v. 'Boek zoekt vrouw'.

Contact

Heeft u vragen over deze actie mailt u dan naar boekzoekt@meermanno.nl of neem telefonisch contact op met Aafke Boerma (Tel) 070-3462700.


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------