Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

BZV Escher


M.C. ESCHER, REGELMATIGE VLAKVERDELING


In juni 1945, een maand na de bevrijding van Nederland, werd Stichting De Roos opgericht. In hun eerste prospectus verduidelijkten zij: ‘Het maken dus van boeken en drukwerken enkel om de ongerepte en dus ook onbaatzuchtige liefde voor typografie en kunst, in alle denkbare vormen waarin deze kunnen samengaan.’ Veel bekende Nederlandse typografen en illustratoren hebben aan uitgaven van ´De Roos´ een bijdrage geleverd. Maurits Escher leverde voor een uitgave uit 1958 van de Roos zowel de tekst als de illustraties. ‘Het zou’, schreef hij in 1956 aan bestuurslid Karel Asselbergs, ‘een hoogst curieuze uitgave kunnen worden; in alle geval iets, (in alle bescheidenheid gezegd), dat geen enkele andere graficus op de hele aardbol, U zou kunnen leveren.’ Museum Meermanno bezit niet alleen het eerste exemplaar van dit gezochte boek, maar ook de proeven plus de houtblokken die Escher ervoor maakte. Dat het Museum Meermanno het eerste exemplaar verwierf, komt doordat het museum het abonnement op de uitgaven van Stichting De Roos overnam van M.R. Radermacher Schorer, een van de grootste verzamelaars van bibliofilie die Nederland ooit heeft gekend.

M.C. Escher, Regelmatige vlakverdeling. Utrecht, De Roos, 1958. [B 1 B 8]

45774-logo-b-zkt-v-png.jpg


Hoe doet u mee aan de actie?

Als u uw keuze gemaakt hebt voor een te adopteren boek, dan mailt u de volgende gegevens naar boekzoekt@meermanno.nl:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • titel van het boek
  • naamsvermelding zoals die op het certificaat moet komen (bijv. A. Jansen)
  • bedrag waar voor u wilt adopteren: € 50, € 250, € 1000, € 5000 of een bedrag naar keuze (vanaf € 50,-)
  • of u wel of niet een certificaat wilt ontvangen

Het aangegeven bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL62INGB0000611459 (iban) ten name van Museum Meermanno te Den Haag, o.v.v. 'Boek zoekt vrouw'.

Contact

Heeft u vragen over deze actie mailt u dan naar boekzoekt@meermanno.nl of neem telefonisch contact op met Aafke Boerma (Tel) 070-3462700.


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------