Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

BZV Getijdenboek


GETIJDENBOEK VAN DE MEESTER VAN CATHARINA VAN CLEEF


Op 24 januari 1430 trouwde Catharina van Kleef, toen dertien jaar oud, met hertog Arnold van Gelre. Ter gelegenheid van dit huwelijk kreeg zij van haar vader een gebedenboek dat was geïllustreerd – verlucht – door een meester van wie we de naam niet kennen. Het atelier van diezelfde meester, later de ‘Meester van Catharina van Kleef’ gedoopt, vervaardigde omstreeks 1460 een zogeheten getijdenboek, een gebedenboek voor leken. In 1964 werd het, met financiële steun van de Vereniging Rembrandt, door het Museum Meermanno gekocht van een antiquaar in New York. Men vermoedt dat dit een van de laatste werken is die de Meester van Catharina van Kleef, vermoedelijk werkzaam in Utrecht, heeft verlucht. Voor zijn werk is veel bewondering, vanwege zijn grote aandacht voor details en zijn voorkeur voor het anekdotische. Dit laatste zien we terug in de vele ‘drôlerieën’ uit het dagelijks leven: muzikanten, bakkers die broden in de oven schuiven, geleerden met brillen op, kopiisten met ganzenveren en veel etende en drinkende mannen en vrouwen.

Getijdenboek. Handschrift op perkament. Utrecht(?), ca. 1460. [10 F 50]

45774-logo-b-zkt-v-png.jpg


Hoe doet u mee aan de actie?

Als u uw keuze gemaakt hebt voor een te adopteren boek, dan mailt u de volgende gegevens naar boekzoekt@meermanno.nl:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • titel van het boek
  • naamsvermelding zoals die op het certificaat moet komen (bijv. A. Jansen)
  • bedrag waar voor u wilt adopteren: € 50, € 250, € 1000, € 5000 of een bedrag naar keuze (vanaf € 50,-)
  • of u wel of niet een certificaat wilt ontvangen

Het aangegeven bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL62INGB0000611459 (iban) ten name van Museum Meermanno te Den Haag, o.v.v. 'Boek zoekt vrouw'.

Contact

Heeft u vragen over deze actie mailt u dan naar boekzoekt@meermanno.nl of neem telefonisch contact op met Aafke Boerma (Tel) 070-3462700.


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------