Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

BZV SHV


SHV 1896-1996 (IRMA BOOM)


Dit is hét icoon van modern Nederlands grafisch design. Vormgeefster Irma Boom en kunsthistoricus Johan Pijnappel kregen van Paul Fentener van Vlissingen (1941-2006) de opdracht om ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV) een bedrijfsboek te maken. Toen dit elf centimeter dikke boek, 3,5 kilo zwaar, dat 2.136 ongenummerde pagina’s telt, in 1996 verscheen, veroorzaakte het een sensatie. Dit vanwege de druktechnische hoogstandjes waarmee het is vervaardigd: laserdruk, perforaties, complexe rasters en andere in boeken zelden vertoonde vondsten.

Paul Fentener van Vlissingen, Irma Boom, Johan Pijnappel (red.), SHV 1896-1996. Utrecht, SHV, 1996. [bb ned 1996.48]

45774-logo-b-zkt-v-png.jpg


Hoe doet u mee aan de actie?

Als u uw keuze gemaakt hebt voor een te adopteren boek, dan mailt u de volgende gegevens naar boekzoekt@meermanno.nl:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • titel van het boek
  • naamsvermelding zoals die op het certificaat moet komen (bijv. A. Jansen)
  • bedrag waar voor u wilt adopteren: € 50, € 250, € 1000, € 5000 of een bedrag naar keuze (vanaf € 50,-)
  • of u wel of niet een certificaat wilt ontvangen

Het aangegeven bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL62INGB0000611459 (iban) ten name van Museum Meermanno te Den Haag, o.v.v. 'Boek zoekt vrouw'.

Contact

Heeft u vragen over deze actie mailt u dan naar boekzoekt@meermanno.nl of neem telefonisch contact op met Aafke Boerma (Tel) 070-3462700.


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------