Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Collecties Meermanno


COLLECTIES MEERMANNO


Het museum beheert een grote verzameling middeleeuwse handschriften en vroege drukken, bijeengebracht door baron W.H.J. van Westreenen van Tiellandt (1783-1848). Van Westreenen was een typische 19de-eeuwse verzamelaar: hij verzamelde niet alleen boeken, maar ook voorwerpen uit de oudheid, familieportretten en reissouvenirs. Deze verzameling wordt bewaard en getoond in de 19de-eeuwse museumopstelling op de eerste verdieping van het museum.

In aansluiting op de collectie van Van Westreenen verzamelt het museum boeken uit de periode van 1850 tot heden. De vorm en de vormgeving zijn daarbij het uitgangspunt. Deze collectie wordt getoond in ’Van lood tot led’, een vaste presentatie met wisselende selecties moderne boeken, op de eerste verdieping van het museum.

Naast boeken en oudheden beheert het museum munten en penningen, brieven, archivalia, ex libris en kleingrafiek.

Voor meer informatie over achtergronden en ontstaan van de collectie zie: Inleiding Topstukken. U kunt de collectie doorzoeken met behulp van de Online catalogus.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------