Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Collectors


BOEK VAN DE MAAND


William Blades, Collectors : the enemies of books, Utrecht, The Catharijne Press, 1985.

In 1880 verschijnt The Enemies of Books van de Engelse drukker en bibliograaf William Blades (1824-1890). Hij beschrijft hierin de talloze gevaren die boeken bedreigen: vuur, water, gas en hitte, stof en verwaarlozing, onwetendheid en fanatisme, de boekenwurm, overig ongedierte, boekbinders, verzamelaars, bedienden en kinderen. Blades baseert zijn verhandeling deels op bestaande literatuur, maar ook op eigen observatie. Zo werd hem in 1879 de larf van een Oecophora pseudospretella (de bruine huismot) door een boekbinder opgestuurd. Blades probeerde de larf in leven te houden met een bladzijde uit De consolatione philosophiae van Boethius. Helaas bood het blad weinig vertroosting en na drie weken bezweek het diertje. Blades vermoedde dat dit te wijten was aan een overdosis frisse lucht of verkeerde voeding, of omdat het niet gewend was aan enige bewegingsvrijheid.

De meest ernstige vijanden zijn volgens The Enemies of Books waarschijnlijk de verzamelaars, door Blades two-legged depredators genoemd. Hun vernielzucht is des te erger, daar zij toch beter zouden moeten weten. Met naam en toenaam noemt Blades enige beroemde biblioclasten die oude drukken en handschriften verminkten, zoals de Engelsman John Bagford, maar ook verzamelaars die hun collectie vrijwel onbereikbaar voor derden maakten (bibliotafen).

Ter gelegenheid van de 6de Antiquarenbeurs in Amsterdam in 1985 bracht de Catharijne Press uit Utrecht een heruitgave van het hoofdstuk Collectors uit The Enemies of Books als miniatuurboek uit. .Zoals alle uitgaven van deze pers werd ook dit boekje voorbeeldig uitgegeven naar een ontwerp van de bekende Nederlandse typograaf en letterontwerper Bram de Does. Diens 5pts Trinité werd in deze uitgave voor het eerst in een boek gebruikt. Jammer genoeg is de oplage tot 250 genummerde exemplaren beperkt gebleven, want volgens de uitgever (en ondergetekende) heeft de tekst van Blades niets in actualiteit ingeboet. Nog steeds worden kaarten en platen uit boeken verwijderd om deze los te verkopen en met enige regelmaat worden collectiebeheerders van bibliotheken gewaarschuwd voor potentiële biblioclasten.

John Bagford is still with us!

Tekst: Rickey Tax, Museum Meermanno


COLLECTORS: THE ENEMIES OF BOOKS

MMW 004 B 009 24r.jpg

In deze online rubriek wordt elke maand een boek uitgelicht uit de collectie van Museum Meermanno. Er wordt wisselend aandacht besteed aan de historische en moderne (v.a. 1850) collectie van het museum. Het boek van de maand verschijnt op de derde dinsdag van de maand op de website van Museum Meermanno. Het project is een samenwerking met Historiek, die de rubriek ’Museum Meermanno Boek van de maand elke maand’ publiceert op de website Historiek.net.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------