Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

De Delftse Bijbel in context

MMW_001_D_015_06 (2).jpg
Delftse Bijbel.png

De Delftse Bijbel in context  

te zien t/m 7 januari 2018

De Delftse Bijbel van 1477 is het oudste in het Nederlands gedrukte boek. In de Boekzaal is een presentatie te zien van alle exemplaren van dit boek uit de collectie van Museum Meermanno. Het boek wordt getoond in relatie tot de opkomst van de boekdrukkunst, boeken in de volkstaal, andere vroege gedrukte bijbels en vroege bezitters. 

 De bijbel in druk

Vanaf de eerste toepassing van de boekdrukkunst wordt de Bijbel in druk verspreid. Aanvankelijk uitsluitend in Latijn, maar vanaf 1466 ook in de volkstaal. Vanaf dat jaar verschenen er gedrukte volktalige bijbels in Duitland, Italie, Frankrijk, Tsjechie en Nederland. Deze eerste bijbels verschillen van elkaar wat betreft vertaling en uiteraard taal, maar qua vormgeving vertonen ze grote overeenkomsten, o.a. de gotische letter.  

In november 2017 verschijnt de publicatie De Delftse Bijbel • Een sociale geschiedenis 1477- circa 1550, door Mart van Duijn. De Delftse Bijbel werd al vroeg als een belangrijk boek gezien en er zijn veel exemplaren bewaard gebleven. Van Duijn bestudeerde er 61 die wereldwijd verspreid zijn. Uit eigendomsaantekeningen blijkt wie de vroegste bezitters waren, zoals een vrouwenklooster, een schoenmaker en een kunstenaar. Voor hen was de Delftse Bijbel een bron van devotie en studie, maar ook een alledaags aantekeningenboek. 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------