Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Nieuws Directeur

© Foto: Patricia Nauta

© Foto: Patricia Nauta

©Foto: Theo de Nooij

©Foto: Theo de Nooij

Sandra Bechtholt nieuwe directeur Museum Meermanno| Huis van het boek

12 mei 2017

Sandra Bechtholt (1971) begint per 6 juni als directeur van Museum Meermanno | Huis van het boek. Bechtholt is nu nog hoofd Marketing & Communicatie en lid van het managementteam bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Zij is daar verantwoordelijk voor het beleid op die terreinen en voor de ontwikkeling van educatieve programma’s, evenementen en exposities. Museum Meermanno is erg blij met de komst van Bechtholt, die ruime ervaring meebrengt die het museum vooruit kan helpen in zijn ontwikkeling.

Sandra Bechtholt: ‘Ik was direct enthousiast toen ik de vacature onder ogen kreeg en ik ben blij dat ik de kans krijg om samen met een geweldig team aan de slag te gaan om de prachtige collectie van Museum Meermanno | Huis van het boek onder de aandacht te brengen van een nog groter publiek.’

Huis van het boek als netwerkmuseum

Na een bestuurlijke fusie met de KB per 1 januari jl. is er een ambitieus plan ontwikkeld om Museum Meermanno | Huis van het boek om te vormen tot een netwerkmuseum. Het Huis van het boek zal zijn activiteiten langs verschillende wegen ontplooien: scholen bedienen met educatieve pakketten en bibliotheken met mobiele presentaties onder het motto ‘Boek in beweging’. Daarnaast zal het prachtige ‘Huis van de baron’ waarin het museum is gevestigd, dienst doen als laboratorium voor onderzoeken, experimenten, ontmoetingen, presentaties en tentoonstellingen voor specifieke doelgroepen uit het boekenveld in brede zin. Tot slot zal er ook een digitale variant van het Huis van het boek ontwikkeld worden.

Enthousiaste start

Museum Meermanno | Huis van het boek staat voor een overgang van een klein museum voor de liefhebber naar een museum dat ook succes heeft bij het grote publiek. Sandra Bechtholt brengt naast ervaring en deskundigheid veel enthousiasme mee om de transitie van Museum Meermanno | Huis van het boek in goede banen te leiden. De medewerkers verheugen zich op de samenwerking en vertrouwen erop dat zij samen een goede toekomst zullen verwezenlijken voor dit bijna honderdzeventig jaar oude museum.

Profiel Sandra Bechtholt

Sandra Bechtholt (1971) studeerde Public Administration aan de Erasmus Universiteit, en specialiseerde zich de jaren daarna in marketing en communicatie. Ze begon haar loopbaan in de culturele sector als manager Marketing, Communicatie en Fondsenwerving bij het Rembrandthuis in Amsterdam en werkt sinds 2007 bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Vanaf 2009 is zij daarnaast bestuurslid van de sector PR & Marketing van de Museumvereniging.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------