Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Donatie Boek zoekt vrouw


BOEK ZOEKT VROUW: WAT DOET HET MUSEUM MET UW DONATIES?


Graag berichten wij u over de restauratieprojecten die het museum kan (laten) uitvoeren dankzij uw gulle giften aan de actie ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf’. Die gelden worden gestort in het fonds Boekengeluk en ieder jaar wordt zorgvuldig gekeken welke stukken uit de collectie in aanmerking komen om gerestaureerd of geconserveerd te worden. Daarbij dient zich soms ook de gelegenheid aan om het betreffende boek of archief te digitaliseren. En dat betekent dan weer dat het museum deze stukken digitaal ter beschikking kan stellen via de website zodat mensen waar ook ter wereld daar kennis van kunnen nemen.

Afgelopen maand heeft een fotorestaurator de daguerreotypie van Baron van Westreenen onderzocht. In 1841, luttele jaren nadat Louis Daguerre het naar hem genoemde procedé wereldkundig had gemaakt, liet Van Westreenen zich in Parijs door Jean-Baptiste Sabatier-Blot fotograferen. Het is een van de oudste daguerreotypies in Nederland en hij ligt veilig opgeborgen in een kast in het museum. We laten hem eigenlijk nooit zien, omdat de foto extreem gevoelig is voor licht. De foto blijkt in verrassend goede staat te zijn, maar er is sprake van ‘glascorrosie’. Hij wordt schoongemaakt en daarna in het geklimatiseerde depot opgeborgen. 

 

  

  

In het depot van het museum staat een doos met een etiket met daarop de tekst ‘NIET TER INZAGE’. Zo’n etiket heeft een sterke aanzuigende werking op uw conservator, die het boek in de doos dan ook onverwijld inzag. Dat ‘niet ter inzage’ bleek terecht, want de incunabel in de doos is er niet best aan toe. Het gaat om een uitgave van De verborum significatione van de tweede eeuwse Romeinse taalkundige Sextus Pompeius Festus (Rome, Johannes Reynhard, 1475), waarvan het papier ernstig is aangetast. Normaal gesproken is het van lompen gemaakte papier van incunabelen ijzersterk, maar in dit boek is het ‘brittle’: het lijkt verzuurd en er breken gemakkelijk stukjes af. Wat er met het boek gebeurd is, weten we niet. Het zou kunnen dat het ooit behandeld is geweest met een reagens, een stof die inkt (tijdelijk) beter leesbaar maakt. Dat kan gebeurd zijn om de handschriftelijke aantekeningen in het boek beter te kunnen lezen. Het is ook mogelijk dat een vorige eigenaar die aantekeningen juist heeft willen uitpoetsen. Dat moet al vroeg gebeurd zijn, want toen Van Westreenen het boek in 1824 op de veiling van de bibliotheek van Gerard en Johan Meerman kocht, was het al in slechte staat. Hoe het ook zij: we willen graag weten of het proces van verzuring – als het dat is – gestopt kan worden en of het boek zodanig behandeld kan worden dat dat label met ‘niet ter inzage’ weer van de doos af kan. Daarvoor komt binnenkort een restaurator langs. Tenslotte heeft niemand iets aan een boek dat niet getoond, gelezen of bestudeerd kan worden. Niet gefinancierd met geld uit Boekengeluk, maar wel een belangrijk restauratieproject dat ik u niet wil onthouden betreft de conservering en digitalisering van de familiearchieven. In de vorige Leeslint schreef ik over de subsidieaanvraag bij Bureau Metamorfoze. Inmiddels is deze aanvraag gehonoreerd en heeft het museum budget gekregen om de archieven te laten behandelen. In 2017 worden de archieven in huis gereinigd, waar nodig gerestaureerd en herverpakt en daarna in delen overgebracht naar een digitaliseringsbedrijf om gescand te worden. Als alles goed gaat, is het project eind 2018 klaar en kunnen onderzoekers de brieven, aanwinstenregisters, catalogi, reisverslagen en andere stukken online raadplegen. We houden u op de hoogte.

Erik Geleijns
Conservator Oude collecties

Leeslint dec. 2016 jrg. 26 nr. 52


45774-logo-b-zkt-v-png.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------