Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

EX LIBRIS-COLLECTIE JANSEN-EBING

Het Museum Meermanno bezit een veelzijdige ex libris-collectie, een van de grootste ter wereld. In totaal gaat het om ruim 330.000 bladen, die sinds 1929 door aankoop of schenkingen zijn verkregen. De verzameling bevat niet alleen ex libris, maar ook – wat het allemaal nóg interessanter maakt – ontwerpschetsen, houtblokken, clichés, proefdrukken, varianten, naslagwerken en correspondentie.

De kern van de collectie werd bijeengebracht door beroemde verzamelaars op dit gebied, onder wie J.F. Verster, Johan J. Schwencke en Eugène Strens. In 1995 kwam er nog een imposante verzameling bij, die van uitgever Johan H.A. Jansen (1913-1992) en zijn vrouw Hillegonde Jansen-Ebing.

Het echtpaar Jansen-Ebing werkte ruim 54 jaar aan hun verzameling. Onder ex libris-verzamelaars worden vaak hele collecties in één keer aangekocht, maar Jansen en zijn vrouw verzamelden de ex libris blad voor blad, met gemiddeld 1.500 bladen per jaar. Alle aanwinsten werden gemonteerd op groengrijze opzetkartons en opgeborgen in kartonnen cassettes. Deze cassettes werden ingedeeld naar het land van herkomst van de kunstenaar. Voor de belangrijkste kunstenaars werden aparte mappen aangelegd.

Jansen en zijn vrouw verzamelden speciale thema’s, waaronder koninklijke ex libris en ex libris met afbeeldingen van Don Quichot en Tijl Uilenspiegel. Goed vertegenwoordigd zijn verder vroege Duitse ex libris uit de periode 1490-1600, oude Engelse uit de jaren 1600-1880, Europese uit de periode 1895-1925 en ex libris uit Tsjechië en Slowakije uit de tweede helft van de 20ste eeuw. In totaal bracht het echtpaar ruim 80.000 bladen bijeen, die werden ontsloten met een kaartsysteem (dat ook meeverhuisde naar het museum).

Wie wil weten hoe het ex libris van bijvoorbeeld Hitler, Mussolini en Chamberlain eruitziet, moet hier een keer komen kijken.

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

Ex libris-collectie Jansen-Ebing

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------