Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Foute boeken

FB AD.png
George van Aalst,  Het Kerstjoodje , Uitgeverij W. Kirchner, Amsterdam 1924

George van Aalst, Het Kerstjoodje, Uitgeverij W. Kirchner, Amsterdam 1924

Harriet Beecher-Stowe, opnieuw verteld door Elise de Graaf, D e negerhut van oom Tom , zonder jaar (c. 1910), zonder plaats, zonder uitgever.

Harriet Beecher-Stowe, opnieuw verteld door Elise de Graaf, De negerhut van oom Tom, zonder jaar (c. 1910), zonder plaats, zonder uitgever.

Willy Schermelé,  Het Groote Negerboek,  1932

Willy Schermelé, Het Groote Negerboek, 1932

Tentoonstelling ‘Foute boeken?’

Huis van het boek presenteert Foute boeken?

te zien van 20 oktober 2019 t/m 1 maart 2020

Vanaf 20 oktober presenteert Huis van het boek de tentoonstelling ‘Foute boeken?’. De tentoonstelling, samengesteld door gastconservator Bert Sliggers, gaat over boeken die door een andere tijdgeest en voortschrijdend inzicht controversieel zijn geworden. Bezoekers wordt expliciet gevraagd hun mening te geven. Moeten we ingrijpen of valt dit alles onder de vrijheid van meningsuiting? Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending. Ook is er aandacht voor de invloed van politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal via kinderboeken. De discussie over deze ‘foute’ boeken, die vaak in enorme oplagen zijn verspreid, raakt aan verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.

Confrontaties, vragen en ingrijpen

In de tentoonstelling ziet de bezoeker boeken die representatief zijn voor een bepaalde ideologie of religie. Een citaat uit zo’n boek wordt geprojecteerd, met daaroverheen de vraag hoe wij hier nu tegenaan kijken. Ook is in iedere zaal een zithoekje gecreëerd waar bezoekers een speciale krant met actuele berichten kunnen lezen. Deze krantenberichten van het afgelopen jaar confronteren ons met de actualiteit van de discussie over de invloed en de kracht van boeken. In de laatste zaal is het woord aan het publiek: daar kan de bezoeker citaten, woorden en titels uit een boekje scheuren waarvan zij of hij vindt dat die ‘echt niet meer kunnen’.

Actuele discussie

Nederland staat van oudsher bekend als een vooruitstrevend, liberaal en tolerant land dat vrijheid van meningsuiting en van drukpers in de grondwet heeft vastgelegd. In de tentoonstelling ‘Foute boeken?’ wordt de bezoeker via de thema’s politiek, religie en maatschappij bevraagd over de impact van boeken; wanneer de bezoeker de verschillende voorbeelden van boeken, schoolplaten, affiches en krantenartikelen in hun context ziet, wat maakt dat dan los?

Huis van het boek wil met deze baanbrekende tentoonstelling onderzoeken hoe mensen nu denken over boeken die al lange tijd en soms nog steeds onze identiteit en onze ideeën vormen. Staat de bezoeker voor de vrijheid van meningsuiting en drukpers of vindt men dat die te ver gaat en begrensd moet worden?

Samenwerking

Voor deze tentoonstelling heeft Huis van het boek samengewerkt met Huibert Crijns (KB, nationale bibliotheek), Gerard Groeneveld, Felix de Rooy, Ewoud Sanders, Bert Sliggers, Joas Wagemakers (Universiteit Utrecht) en Karin Vingerhoets (KB, nationale bibliotheek).


Hans Graf von Monts,  De Joden in Nederland , Uitgave Reichskommisariat, 1941

Hans Graf von Monts, De Joden in Nederland, Uitgave Reichskommisariat, 1941


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------