Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

John Buckland Wright,‘The vigil of Venus’

JOHN BUCKLAND WRIGHT, ‘THE VIGIL OF VENUS’

John Buckland Wright,  The vigil of Venus , 1939 [ONT 351]

John Buckland Wright, The vigil of Venus, 1939 [ONT 351]

Onder de boekillustratoren van de 20ste eeuw neemt John Buckland Wright (1897-1954) een belangrijke plaats in. Buckland Wright werd in Nieuw-Zeeland geboren, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Europa. In 1929 begon deze kunstenaar, die eigenlijk was opgeleid tot architect, als boekillustrator bij de Nederlandse uitgever A.A.M. Stols. Vanaf 1936 werkte hij voornamelijk voor Engelse uitgevers, waaronder The Folio Society en de Golden Cockerel Press.

Het Museum Meermanno bezit de belangrijkste en grootste Buckland Wright-collectie ter wereld. Vrijwel alle boeken die hij illustreerde zijn aanwezig, samen met vrije grafiek, schetsen en zo’n tweeduizend brieven. De meeste brieven – 473 in totaal – zijn gericht aan Christopher Sandford van de Golden Cockerel Press.

In totaal illustreerde Buckland Wright zestien boeken voor de befaamde Golden Cockerel Press. Zelf was hij het meest tevreden over Pervigilium Veneris. The Vigil of Venus, een vertaling door F.L. Lucas van een anoniem liefdesgedicht uit de Oudheid.

Dit boek verscheen in 1939 in een oplage van honderd exemplaren. In een catalogus heeft ooit gestaan dat vijftig exemplaren later per ongeluk zijn vernietigd, maar daar is nooit een bewijs voor gevonden.

Buckland Wright werkte twee jaar aan de illustraties voor dit boek. Over de houtgravures kreeg hij ruzie met Sandford, mede over het (te lage) erotische gehalte van de illustraties. Daarna maakte hij kopergravures.

In 2006 kocht het Museum Meermanno op een veiling van Christie’s een complete en unieke set proeven van dit boek, met daarop uitgebreide zetaanwijzingen en aantekeningen. Het gaat hier om een zogenoemde plakproef.

The Vigil of Venus verscheen in december 1939. Kort daarvoor, op 3 september 1939, had Engeland Duitsland de oorlog verklaard. Vanwege de politieke toestand bleef dit boek, dat Buckland Wright beschouwde als zijn mooiste werk, geheel onbesproken in de pers.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------