Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Kurkmodel Vestatempel

KURKMODEL VESTATEMPEL

Kurkmodel Vestatempel [Inv.nr. 1220/U]

Kurkmodel Vestatempel [Inv.nr. 1220/U]

In Tivoli, een stadje in de nabijheid van Rome, staat boven een hoge rotswand een ronde tempel die is gewijd aan Vesta, de Romeinse godin van het haardvuur. De tempel is al eeuwen een toeristische trekpleister.

Wie deze tempel nu bezoekt, zal er waarschijnlijk een foto of filmpje van maken. Vóór de uitvinding van de fotografie kochten reizigers gravures of tekeningen. Maar vanaf de tweede helft van de 18de eeuw, toen de antieke architectuur opnieuw in de belangstelling kwam te staan, ontstond de behoefte de belangrijkste monumenten uit de Oudheid in drie dimensies te kunnen bestuderen en natekenen – ook wanneer men weer naar huis was teruggekeerd. 

In die behoefte voorzagen de kurkmodellen op schaal. Ze werden vervaardigd met een techniek die al langer bestond en in het koninkrijk Napels op grote schaal bij de productie van kerststallen werd toegepast. Kurkmodellen van antieke gebouwen raakten in de tweede helft van de 18de eeuw in de mode, ook al waren ze kostbaar, omdat niet alleen de aanschaf maar ook het transport heel prijzig was.

Een van de bekendste bouwers van kurkmodellen was de Italiaan Antonio Chichi. Chichi had een goed oog voor details. Met grote zorg maakte hij de Vestatempel na, inclusief het mos op het dak en op de grond. De modellen die gebouwen in staat van verval en vol begroeiing weergaven, onderstreepten dat zelfs de Romeinse beschaving met al zijn grootheid ooit in verval was geraakt. 

Het Museum Meermanno bezat ooit vier kurkmodellen van antieke bouwwerken, waarvan alleen deze de tand des tijds heeft doorstaan. Ze dateren uit het laatste kwart van de 18de eeuw, maar werden door Baron Van Westreenen later uit Nederlandse verzamelingen aangekocht.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------