Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Madonna met kind

MADONNA MET KIND

Francesco di Vanuccio,  Madonna met kind , omstreeks 1380 [Inv.nr. 806/60]

Francesco di Vanuccio, Madonna met kind, omstreeks 1380 [Inv.nr. 806/60]

Als jongeling, wanneer hij bij de familie Meerman over de vloer kwam, hoorde Baron Van Westreenen veel over Italië. Zijn achterneef Johan Meerman was tweemaal langdurig in Italië geweest en had van zijn reizen souvenirs en oudheden meegenomen. In overeenstemming met de mode van die dagen was het vooral de klassieke Oudheid die bij Meerman in de belangstelling stond. 

Pas in 1833, toen hij al 51 jaar was, besloot Van Westreenen zelf naar Italië te gaan. Hij was enthousiast, bleef langer dan hij van plan was, en ging het jaar daarop weer. De baron ging op audiëntie bij de paus, hij bezocht paleizen, kerken, kloosters, musea, bibliotheken, privécollecties en opgravingen. Hij kocht er oudheden, souvenirs en minstens één ‘Florentijns altaarstuk’. Met zijn belangstelling voor dergelijke werken liep de baron in Nederland voorop. Hij was de eerste in Nederland die middeleeuwse paneelschilderkunst verzamelde.

Eén van de mooiste stukken die Van Westreenen in de laatste vijftien jaar van zijn leven verwierf, is een klein, ongesigneerd paneel dat nu wordt toegeschreven aan Francesco di Vanuccio (tweede helft 15de eeuw). Deze Francesco, die goudsmid en schilder in Siena was, maakte omstreeks 1380 een tweeluikje: twee met een scharnier verbonden panelen. De panelen raakten los van elkaar. Het rechter paneel, met Christus aan het kruis, is nu te zien in Philadelphia. Het linker, met Christus als kind op schoot bij Maria, kwam in het bezit van Van Westreenen. Links van Maria staat de heilige Laurentius, rechts de heilige Andreas. Boven de troon waken vijf engelen.

Francesco di Vanuccio is wel (door Henk van Os) een ‘schilderende goudsmid’ genoemd: zelfs in die tijd was het uitzonderlijk om zoveel goud, bladgoud en halfedelstenen in een paneel te verwerken. Er zat nog meer goud in de omlijsting, maar die is bij het Haagse deel van het tweeluikje verdwenen.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------