Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Matrijzen Zilverdistelpers

MATRIJZEN ZILVERDISTELPERS

In 1909 richtten Jan Greshoff, J.C. Bloem en P.N. van Eyck naar Engels voorbeeld de eerste Nederlandse private press op: de Zilverdistel. De grote man achter deze pers werd al snel een nieuw bestuurslid: mr. Jean François van Royen (1878-1942). Van Royen, die sinds 1904 in dienst was bij de P.T.T., had een uitgesproken mening over het overheidsdrukwerk, die hij in 1912 als volgt verwoordde in het boekentijdschrift De witte mier: ‘Laten we het in drie woorden zeggen: het Rijksdrukwerk is leelijk, leelijk, leelijk, d.i. driewerf leelijk in lettervorm, in zetwerk en in papier, de drie hoofdelementen, waaruit het druk-karakter is samengesteld.’

In 1914 gaf Van Royen de bekende typograaf S.H. de Roos opdracht een letter voor de Zilverdistel te ontwerpen, de Zilvertype, die in 1915 gereedkwam. Uit de bewaard gebleven en later gepubliceerde correspondentie – 152 brieven en kaarten – blijkt hoe intensief Van Royen zich met dit ontwerp heeft bemoeid. Een tweede letter, de Disteltype, die in opdracht van Van Royen werd ontworpen door de Frans-Britse kunstenaar/drukker Lucien Pissarro, kwam in 1915 gereed.

Van Royen leidde de Zilverdistel tot 1922, waarna hij de naam van deze pers veranderde in Kunera Pers.

Het laatste boekje dat Van Royen drukte, op 1 maart 1942, is In den keerkring, een dichtbundeltje van P.C. Boutens. Vier dagen na het voltooien van dit boek werd Van Royen opgepakt door de Duitsers en opgesloten in kamp Amersfoort, waar hij twee maanden later stierf van uitputting.

De pers van Van Royen was toen al gedemonteerd en ondergebracht in het Nederlands Postmuseum. Na vervolgens jarenlang in de magazijnen van de Koninklijke Bibliotheek te hebben gestaan, verhuisde de pers met alle toebehoren in 1964 naar het Museum Meermanno, samen met Van Royens complete archief. Inmiddels beschikt het Meermanno zelfs over de unieke matrijzen voor beide lettertypen.

Matrijzen Zilverdistelpers [Zilverdistel matrijzen]

Matrijzen Zilverdistelpers [Zilverdistel matrijzen]

Matrijzen Zilverdistelpers [Zilverdistel matrijzen]

Matrijzen Zilverdistelpers [Zilverdistel matrijzen]

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------