Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

M.C. Escher, ‘Regelmatige vlakverdeling’

M.C. ESCHER, ‘REGELMATIGE VLAKVERDELING’

Stichting De Roos werd in juni 1945 opgericht – een maand na de bevrijding van Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er heel wat clandestiene bibliofiele uitgaven verschenen, en die liefde voor het boek wilden de oprichters levend houden. In hun eerste prospectus verduidelijkten zij: ‘Het maken dus van boeken en drukwerken enkel om de ongerepte en dus ook onbaatzuchtige liefde voor typografie en kunst, in alle denkbare vormen waarin deze kunnen samengaan.’ De bekendste en antiquarisch meest gezochte uitgave van Stichting De Roos is Regelmatige vlakverdeling uit 1958 van M.C. Escher.

Sinds 2003 is het Museum Meermanno in het bezit van het archief van Stichting De Roos. Dit rijke archief bevat onder meer de ledenadministratie, de notulen, het productiemateriaal en de zogenoemde projectdossiers van de uitgaven, die worden geproduceerd in een oplage van 175 exemplaren. Uit het projectdossier van Regelmatige vlakverdeling blijkt dat Escher eerst was gevraagd om een boek van Belcampo te illustreren. Maar Escher voelde meer voor een eigen tekst, over zijn grote specialisme. ‘Het zou’, schreef hij in 1956 aan bestuurslid Karel Asselbergs, ‘een hoogst curieuze uitgave kunnen worden; in alle geval iets, (in alle bescheidenheid gezegd), dat geen enkele andere graficus op de hele aardbol, U zou kunnen leveren. ’t Klinkt niet erg bescheiden, maar wat kan ik er aan doen? Zo is het nu eenmaal.’

Het Museum Meermanno bezit niet alleen het eerste exemplaar (nr. 1) van dit gezochte boek, maar ook de proeven plus de houtblokken die Escher ervoor maakte. Dat het Museum Meermanno het eerste exemplaar verwierf, komt doordat het museum het abonnement op de uitgaven van Stichting De Roos overnam van M.R. Radermacher Schorer, een van de grootste verzamelaars van bibliofilie die Nederland ooit heeft gekend. Het Meermanno heeft veel aan Radermacher Schorer te danken: ruim 4.000 van de fraaiste exemplaren uit diens collectie zijn in het museum terechtgekomen.

M.C. Escher,  Regelmatige vlakverdeling , 1958 [B 1 B 8, 26]

M.C. Escher, Regelmatige vlakverdeling, 1958 [B 1 B 8, 26]

Houtblok, M.C. Escher,  Regelmatige vlakverdeling , 1958 [GV 1655]

Houtblok, M.C. Escher, Regelmatige vlakverdeling, 1958 [GV 1655]

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------