Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Nieuws RvC


NIEUWS


Museum Meermanno zeer verheugd over positief advies

december 2016

 

De Raad voor Cultuur adviseert positief over de subsidieaanvraag van Museum Meermanno | Huis van het Boek.

Het museum is zeer verheugd over dit advies, en over het vertrouwen dat de Raad uitspreekt in de formule ‘Huis van het Boek’. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de KB, de nationale bibliotheek, en biedt vele mogelijkheden om het publieksbereik van het museum sterk te vergroten. Zo zal Meermanno hierdoor de leden van openbare bibliotheken veel makkelijker kunnen bereiken. Daarnaast zet het museum sterk in op educatieve activiteiten voor scholen, zowel in de regio als in het land. Samen met de KB en netwerkpartners zal Museum Meermanno zich richten op doelgroepen die zich verbonden voelen met verleden, heden en toekomst van het boek.

De samenwerking met de KB heeft in 2016 vorm gekregen in een bestuurlijke fusie. Museum Meermanno ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 


 
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------