Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Ralph Chubb, ‘Water Cherubs’

RALPH CHUBB, ‘WATER CHERUBS’

Het Museum Meermanno bezit niet alleen drukwerk van marginale drukkers, maar soms ook complete archieven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het archief van de Britse dichter, drukker en kunstenaar Ralph Chubb (1892-1960). De zogeheten ‘Ralf Chubb Memorial Collection’ van het Meermanno is uniek in de wereld. Zij bevat onder meer alle werken die Chubb tussen 1924 en 1960 uitgaf, gecompleteerd met luxe, handgekleurde exemplaren, postume werken, proeven, manuscripten, foto’s, tekeningen, schilderijen, correspondentie (bijna 900 brieven) en houtblokken. In totaal gaat het om 2.235 objecten, waaronder, aldus de inventarislijst van het museum, ‘1 knuffeldier’.

Chubb was een zonderlinge man. Zijn leven is in 1970 beschreven door Anthony Reid en beter kunnen we Chubbs tragische leven niet samenvatten: ‘Wat de Engelse kunstenaar en excentriekeling Ralph Nicholas Chubb tot stand heeft gebracht, is gauw gezegd. Hij maakte schilderijen, die niemand kocht. Een paar zijn er zelfs door gechoqueerde mensen vernield. Hij schreef boeken, die bedrijven weigerden te drukken. Clandestien vervaardigde exemplaren werden voor schandalig uitgemaakt en zelfs ritueel verbrand. Maar in zijn overtuiging dat hij een door God gezonden genie was, weigerde de kunstenaar zich door wat dan ook te laten tegenhouden. Zijn boodschap – die een eigenaardige religie en nog eigenaardiger seksuele activiteiten verkondigde – móést aan de wereld worden gebracht.’

Zijn volharding en zeer individuele overtuiging plaatsen hem in een Engelse traditie die teruggaat naar William Blake, ook door de wijze van productie.

Chubb bracht zijn boodschap in gelithografeerde boeken die hij zelf schreef, illustreerde en drukte. We zien er veel jonge blote jongens in, wat aansloot bij Chubbs geaardheid. Van het hier afgebeelde Water Cherubs uit 1936 zijn dertig exemplaren gedrukt, op drie soorten papier. Aan geen boek had hij zo hard gewerkt als aan dit werk, aldus Reid. Als annotatie lezen we: ‘Illustrations are of nude boys. Text is outspoken.’

Ralph Chubb,  Water Cherubs , 1936 [Chubb 47, [1r.]]

Ralph Chubb, Water Cherubs, 1936 [Chubb 47, [1r.]]

Ralph Chubb,  Water Cherubs , 1936 [Chubb 47, [2r.]]

Ralph Chubb, Water Cherubs, 1936 [Chubb 47, [2r.]]

Ralph Chubb,  Water Cherubs , 1936 [Chubb 47, [2v.-3r.]]

Ralph Chubb, Water Cherubs, 1936 [Chubb 47, [2v.-3r.]]

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------