Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Romulus-ontwerpen Jan van Krimpen

ROMULUS-ONTWERPEN DOOR JAN VAN KRIMPEN

Jan van Krimpen,  Romulus-ontwerpen , 1931-1937 [KR 1, A 6]

Jan van Krimpen, Romulus-ontwerpen, 1931-1937 [KR 1, A 6]

Jan van Krimpen (1892-1958) is een van de belangrijkste letterontwerpers en typografen die Nederland heeft voortgebracht. Door schenkingen, bruiklenen en aankopen bezit het Museum Meermanno een Van Krimpen-archief dat 315 objecten telt, met daarin ontwerpen van uitgeversvignetten, postzegels en grafstenen, drukproeven (ook van nooit verschenen boeken), brieven, lezingen en letterontwerpen. Toen het museum in 1975 voor 35.0000 gulden (16.000 euro) de zogenoemde Romulus-ontwerpen aankocht, meldde het jaarverslag: ‘Thans kan gezegd worden dat op een enkele uitzondering van gering belang na, het geheel van ontwerpen van deze wereldberoemde letterontwerper voor Nederland behouden is.’

Van Krimpen, die sinds 1925 in dienst was bij drukkerij Enschedé, ontwierp de Romulus tussen 1931 en 1937. ‘Het denkbeeld’, schreef hij later, ‘was een volledige letterfamilie te creëren, bestaande om te beginnen uit romein, schuine romein, halfvet en smal-halfvet, ten minste vier gradaties schreefloos, een script, en een aantal Griekse karakters.’ Alles bij elkaar ging het om een plan, aldus Van Krimpen, ‘ambitieuzer dan voor- of nadien ooit ter hand is genomen in de geschiedenis van de letterproduktie’.

Van Krimpen had deze letterfamilie zelf Epiphania willen noemen, maar dat vond zijn leermeester, de Britse typograaf Stanley Morison, ‘te moeilijk voor de gemiddelde drukker’. Bij de Monotype Corporation, die de letter samen met Enschedé in productie nam, noemde men de nieuwe lettergroep aanvankelijk Van Krimpen face, maar daar wilde Van Krimpen niets van weten. Er passeerden nog diverse namen, tot de Amerikaanse typografe Beatrice Warde in 1939 de knoop doorhakte. Het moest Romulus worden, schreef zij aan Van Krimpen, want ‘als dat geen goede Romein was, wie dan wel?’ (volgens de legende was Romulus de stichter van Rome).

De letterontwerpen staan op grote borden die laten zien hoe ongelooflijk nauwkeurig Van Krimpen werkte. Ze bevatten geen enkele doorhaling.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------