Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Steun


STEUN MUSEUM MEERMANNO | HUIS VAN HET BOEK


Museum Meermanno | Huis van het boek is een rijksgesubsidieerd museum. Voor activiteiten en bijzondere conserverings- en restauratieprojecten moet het museum zelf extra geld werven.


Adoptieprogramma ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf’

Om voort te kunnen gaan met de conserverings- en restauratiewerkzaamheden van de kostbare collectie van Museum Meermanno, continueert het museum de actie ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf’. Boekenliefhebbers kunnen een boek uit de collectie adopteren. 

Voor vragen over de actie ‘Boek zoekt vrouw’, kunt u contact opnemen met Aafke Boerma, pr/marketing, 070-3462700, of boekzoekt@meermanno.nl.

    

 

 


Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, fotografie: Frank Jansen

Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, fotografie: Frank Jansen

Schenken en nalaten

Wie een specifieke bestemming zoekt voor zijn financiële middelen, zijn bijzondere boeken of andere verzamelobjecten, kan het museum ondersteunen met een schenking, legaat, een fonds op naam, etc.


Fiscale aspecten

Foto: Karen Polder

Foto: Karen Polder

Museum Meermanno heeft de zgn. ‘ANBI status’ en is door de Belastingdienst erkend als Culturele Instelling. In het kader van de Geefwet die sinds 1 januari 2012 van kracht is, kan het schenken aan Museum Meermanno de donateur een aanzienlijke aftrekpost opleveren.

Mogen wij u vragen het museum te steunen op een wijze die u het meest geschikt acht? We zouden u hiervoor zeer dankbaar zijn: u helpt mee het museum en zijn collecties te behouden voor de toekomst. Het ING-bankrekeningnummer van Museum Meermanno te Den Haag is: NL62INGB0000611459.  Voor inhoudelijke vragen of advies inzake schenken en nalaten kunt u contact opnemen met Sandra Bechtholt, directeur, 
070-3462700 of bechtholt@meermanno.nl.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------