Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Tentoonstelling 'Mooi marginaal'

Burg. Patijnlaan Den Haag, Ton Martens

Burg. Patijnlaan Den Haag, Ton Martens

Varkenstaal, Anne de Boer-Olsen

Varkenstaal, Anne de Boer-Olsen

‘Mooi marginaal’

6 april t/m 2 juni 2019

Vanaf 3 april t/m 2 juni presenteert Huis van het boek | Museum Meermanno de souterrain-presentatie ‘Mooi Marginaal’. Te zien zijn de 53 mooiste Nederlandse en Vlaamse marginale drukwerken uit de periode 2012-2017. Marginaal drukwerk is drukwerk dat met veel zorg en vaak in kleine oplagen wordt gemaakt. Daarbij worden verschillende technieken gebruikt, zoals boekdruk, offset, stencil, stempel en print. Bijzonder is ook dat de gekozen vorm de inhoud weerspiegelt. Dat levert pareltjes van eigenzinnig drukwerk op gemaakt door gedreven amateurs en professionals. Drie van de mooiste uitgaven zijn gemaakt door museumdrukkers van Huis van het boek | Museum Meermanno: Ton Martens (Burg. Patijnlaan), Karel F. Treebus (Nieuwjaarswens 2013) en Lies Verdenius (Kissing by Koi).

Een vergelijking met de Best Verzorgde Boeken ligt voor de hand, maar het bijzondere aspect van de marginale uitgaven ligt in de inhoudelijke keuzes van de makers (gedreven amateurs en professionals), de over het algemeen bescheiden oplagen en de niet of nauwelijks commerciële bedoelingen.
De selectie is gemaakt uit 187 inzendingen van drukkers uit Nederland en Vlaanderen. Er wordt geen geldprijs uitgereikt evenmin wordt er één winnaar uitgekozen.

De jury wil in haar keuze het hele spectrum van marginaal drukwerk laten zien: plano's, boeken en boekjes, cahiers, cassettes en dozen. Bovendien moet de diversiteit van de verschillende gebruikte technieken, zoals boekdruk, offset, stencil, stempel en print weerspiegeld worden in de keuze van de jury. Het is het streven om een zo breed mogelijk scala aan bijzonder drukwerk te tonen dat van de niet-commerciële persen rolt en daarmee van het vakmanschap en de aandacht die eraan besteed worden. De jury stelt zich hierbij ten doel die inzendingen te selecteren waar vorm en inhoud elkaar versterken. Vele elementen kunnen daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld een oorspronkelijke tekst en/of illustratie, de papierkeuze, de typografie en wijze van binden.

Dit project wordt georganiseerd door de Stichting Laurens Janszoon Coster onder de naam Mooi Marginaal en is een tweejaarlijks evenement. Deze zesde editie beslaat door omstandigheden de periode 2012-2017.

De bijbehorende catalogus met een beschrijving van alle uitverkoren inzendingen is te koop voor € 5,00. U kunt de catalogus, evenals de vorige edities, ook bekijken op www.mooimarginaal.org.

Begin 2020 start de inzending voor Mooi Marginaal 7 van drukwerken vervaardigd in de periode 2018-2019. In september 2020 zal de nieuwe catalogus gepresenteerd worden en worden er weer nieuwe exposities georganiseerd.


Museumdrukkers Huis van het boek bekroond!

Van de 53 bekroonde drukwerken bleken er drie te zijn van de museumdrukkers van Huis van het boek: een groep van acht enthousiaste vrijwillige drukkers die elke zondag demonstraties en workshops geven in de museumdrukkerij. Ton Martens, Lies Verdenius en Karel Treebus hadden alle drie, op verschillende wijzen, een prachtig boek of drukwerk gemaakt dat zeer in de smaak viel bij de jury van Mooi marginaal.

Op zondagen kunt u de komende weken kennis maken met deze drukkers. Klik hier voor meer informatie over onze drukkers. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------