Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Vogels op de cm2

024_bosuil_gecorr (1).jpg

Halvitrine expositie Vogels op de cm2  

van 14 maart t/m 11 juni 2017

‘Vogels op de cm2’ is een nieuw vogelboek in Nederland: het is uniek, volledig up-to-date en beeldschoon. Voor de eerste keer verschijnt een vogelboek met als beelddrager de internationale postzegel. Museum Meermanno presenteert het boek op 19 maart 2017 en presenteert in de halvitrine de ontstaanswijze van dit bijzondere boek. 

Tweehonderdzesenzestig vogelsoorten uit Nederland worden getoond op even zoveel postzegels uit 109 landen onder het motto 'vogels kennen geen grenzen'. Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft de door Tom Loorij geschreven teksten bij de zegels geredigeerd en gezorgd dat het een strak geordend overzicht van de Nederlandse avifauna is geworden. Het boek laat een reis door de geschiedenis van het tekenen van vogels zien en dat op de cm2. Een echt gevecht om die kleine ruimte, want dat is de postzegel toch,  te vullen met een sterk beeld. 

Het boek telt 552 pagina's, meet 17 x 12 cm en is 5 cm dik en is in vorm een kleine hommage aan een van de eerste zakdetermineervogelgids van Nederland, het in 1937 verschenen 'Zien is Kennen'. Het boek is gedrukt op 60 grams Ibo One papier met een Japanse bindwijze, harde linnen kaft en een leeslintje. En niet te vergeten, voorzien van twee zegels in verdiepte, gepreegde rechthoeken.  Een luxe editie heeft ook een drukknopsluiting en enkele verrassingen

De samenstellers zijn Peter Müller en Tom Loorij, het ontwerpwerk is van Karen Polder en de voorwoorden zijn geschreven door directeur Sovon Theo Verstrael en illustrator/kunstenaar Siegfried Woldhek. 

Zie voor meer informatie ook:

http://www.uitgeverijmuller.nl

- http://www.vogelsopdecm2.nl


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------