Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Vrienden

Vrienden en Boeken. Boekenvrienden.
Die combinatie is de kracht van de grote en actieve groep van bijna 900 Vrienden van de Stichting Vrienden Museum Meermanno.

Graag nodigen wij u uit om u aan te sluiten bij dit brede netwerk van boekenvrienden. Als Vriend ondersteunt u nieuwe ontwikkelingen van het museum, interessante projecten en belangrijke aanwinsten. 

Als Vriend ontvangt u de volgende voordelen:

  • gratis toegang tot de vaste collectie en de bijzondere tentoonstellingen van het museum,

  • tweemaal per jaar het museumtijdschrift Leeslint,

  • uitnodiging voor een feestelijke tentoonstellingsopening per jaar,

  • uitnodigingen voor de jaarlijkse Vriendendag en Nieuwjaarsbijeenkomst,

  • maandelijkse digitale nieuwsbrief.


Bestuur

mevr. prof.dr. C. Chavannes-Mazel, voorzitter
dhr. F.A. Mulder, penningmeester
mevr. A. Broeren, secretaris
mevr. dr. M.T.G.E. van Delft, lid
dhr. drs. J. Schipper, lid

mevr. drs. J.E. Scholten, lid
dhr. drs. E. van Welie, lid
de directeur van Museum Meermanno, toehoorder


"Sine amicitia vita non valet
(Zonder vriendschap heeft het leven geen waarde)" 


naar Circero

 

Een bijzondere categorie Vrienden vormen onze Begunstigers en Vrienden voor het leven. Zij ontvangen naast de bestaande Vrienden-voordelen jaarlijks een bijzondere bibliofiele uitgave van een speciaal geselecteerde tekst die in verband staat met de collecties van het museum.

Voor relaties met bedrijven en/of organisaties maken wij graag afzonderlijke afspraken, om uw behoeften en wensen zorgvuldig in kaart te brengen.


Tarieven

Het jaarlijkse lidmaatschap bedraagt € 35,- voor Vrienden, € 20,- voor studenten en minimaal € 60,- voor Begunstigers. U kunt ook Vriend voor het leven worden door eenmalig een bedrag van € 600,- over te maken.

De Stichting Vrienden Museum Meermanno heeft de zogenaamde ANBI-status, waardoor het mogelijk is fiscaal vriendelijk aan de stichting te schenken en te legateren. Neem voor nadere informatie hierover contact op met het Museum.

Uw aanmelding stellen we zeer op prijs en is mogelijk via vrienden@meermanno.nl of door een briefje te sturen aan Stichting Vrienden Museum Meermanno, Antwoordnummer 10869, 2501 WB Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het museum (070 – 3462700) of per e-mail vrienden@meermanno.nl (Frits Mulder).

Het aangegeven bedrag voor lidmaatschap kunt u overmaken op rekeningnummer NL24INGB0003774537 (iban) ten name van Stichting Vrienden Museum Meermanno te Den Haag. 


---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------