Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

30 Prinsessegracht
Den Haag, ZH, 2514 AP
Netherlands

Museum Meermanno | Huis van het boek (vroeger Meermanno-Westreenianum) is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het is gevestigd in het voormalige woonhuis van de stichter van het museum Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) aan de Prinsessegracht in Den Haag en richt zich op het geschreven en gedrukte boek in al zijn vormen, in heden en verleden. De ontwikkeling van de vormgeving van zowel oude als moderne boeken staat daarbij centraal.

Zaal van de oudheden

DE ZAAL VAN DE OUDHEDEN

Na de dood van Baron van Westreenen bracht men eerst de voorzaal tot stand. De verbouwingen gingen in fasen: men moest telkens wachten tot er voldoende geld was. Het vermogen dat Van Westreenen aan de Staat had nagelaten was ondergebracht in een fonds, en uit de rente werden de kosten van het onderhoud, de verfraaiing en de exploitatie van het museum bestreden.

In 1867, toen er voldoende geld was gespaard, maakte men de achterzaal gereed voor een passende presentatie van de oudheden. Om een min of meer Griekse sfeer te creëren bracht men een zogenoemd cassettenplafond aan – een type plafond dat bekend is uit gebouwen uit de Oudheid. Verantwoordelijk voor deze verbouwingsronde was rijksbouwmeester W.N. Rose, samen met Berlage en Cuypers een der groten uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Rechts was vroeger de slaapkamer van de baron; links was een kamer die hij gebruikte om zijn oudheden op te slaan – een waar pakhuis. Nu hangen rechts de portretten die Van Westreenen verzamelde, niet als kunst maar om zijn afkomst te tonen. In deze ‘vooroudergalerij’ (de volledige collectie telt 40 doeken) zijn nu voornamelijk leden van de familie Meerman te zien.

In de achterzaal zijn in hoofdzaak de oudheidkundige collecties ondergebracht: de Egyptische collectie, een grote verzameling antieke munten, de Griekse collectie (die voor een belangrijk deel bestaat uit vazen en wat terracottamateriaal) en de Romeinse collectie. Ook de oudheden van vaderlandse bodem zijn hier opgeborgen.

In een kabinet aan de achterkant zijn bovendien de Italiaanse panelen te zien. Toen Van Westreenen nog leefde had hij een verdieping lager een kabinetje met precies dezelfde plattegrond, maar gespiegeld, dat was ingericht als een soort kapel. Daarin waren de Italiaanse en andere middeleeuwse panelen ondergebracht.

Zaal van de oudheden

Zaal van de oudheden

Zaal van de oudheden

Zaal van de oudheden

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Meermanno Adform retargetingpixel algemeen" ----------------------------------------------------------------------------------------------